1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی
مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی جامعه نگر

مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی

کد کتاب 100734

کتاب مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی

تعداد صفحه
376
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی

شامل مجموعه کاملی از مراقبتهای قبل، حین و پس از جراحی بر اساس آخرین منابع موجود

کتاب مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی

این کتاب مجموعه کاملی از مراقبتهای قبل، حین و پس از جراحی را شامل می شود که بر اساس آخرین منابع موجود در این زمینه ترجمه و تالیف شده است.

کتاب مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی

کتاب های مرتبط با مراقبتهای پرستاری در مرحله قبل حین و بعداز جراحی