1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97
بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97

بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97

کد کتاب 107337

کتاب بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97

تعداد صفحه
450
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97

دارای 10% تخفیف  

کتاب بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97

کتاب های مرتبط با بررسی تحلیلی سوالات جراحی آزمون دستیاری تا سال 97