1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96

کد کتاب 107334

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96

تحت نظارت: دکتر هادی احمد آملی

تعداد صفحه
100
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد جراحی عمومی 96