1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398

کد کتاب 107331

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398

تحت نظارت: دکتر هادی احمدی آملی

تعداد صفحه
187
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398

دارای 10% تخفیف  
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی ارتقاء جراحی 1398