1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی
مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی

مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی

کد کتاب 107326

کتاب مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی

ویرایش علمی: دکتر ثمین شرفیان

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاری بیمارهای کودکان 5قطب آموزشی همراه با پاسخ های تشریحی