1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه 2020

گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه 2020

کد کتاب 107322

کتاب گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه 2020

 

تعداد صفحه
218
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه 2020

دارای 10% تخفیف  
گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه 2020

کتاب گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه

پوشش رایج ترین تشخیص ها در هنگام پذیرش بیماران مراقبت های ویژه و مرور علل، علائم، نشانه ها و همچنین اقدامات مربوط به آن ها

 فراهم کردن دسترسی سریع به اطلاعات اساسی مورد نیاز روزانه

 وجود کادرهای نکات کلیدی به منظور راهنمای کمکی خواننده

 وجود ضمایم به منظور دسترسی سریع به مقادیر آزمایشگاهی رایج، پارامترهای همودینامیکی، داروهای داخل وریدی رایج در مراقبت های ویژه و ...

 مورد استفاده برای تمامی دانشجویان پرستاری، هوشبری و پزشکی، پرستاران و پزشکان شاغل در بخش مراقبت های ویژه

کتاب گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه

 

کتاب های مرتبط با گام های سریع برای پرستار مراقبت ویژه 2020