1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی

کد کتاب 107311

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی

ویراستاران: دکتر مرتضی حیدری - دکتر محمد رضائی

تعداد صفحه
300
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیمارهای کودکان دانشنامه علوم پزشکی تیر 1394 تهران ایران و شهید بهشتی