1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394

کد کتاب 107309

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394

نظارت و ویرایش علمی: دکتر بهنام ثبوتی

تعداد صفحه
90
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیمارهای کودکان دانشنامه تخصصی شهریور 1394