1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری
مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری

مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری

کد کتاب 107297

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری

بر اساس منابع جدید آزمون های استخدامی وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمارستان های خصوصی

تعداد صفحه
562
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری

فهرست مطالب

اطلاعات عمومی

حقوق اساسی

پاسخنامه

تست حقوق اساسی

پاسخنامه

تست هوش و توانمندی های عمومی

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

معارف

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

فناوری اطلاعات

پاسخنامه

تخصصی

پرستاری داخلی و جراحی

پاسخنامه

روان پرستاری

پاسخنامه

پرستاری کودکان

پاسخنامه

بهداشت جامعه

پاسخنامه

بهداشت مادران و نوزادان

پاسخنامه

مراقبت های ویژه

پاسخنامه

مدیریت پرستاری پاسخنامه

کتاب های مرتبط با مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری