1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مدیریت در پرستاری
مدیریت در پرستاری علمی سنا
مدیریت در پرستاری علمی سنا علمی سنا  

مدیریت در پرستاری

کد کتاب 107296

کتاب مدیریت در پرستاری

درسنامه تشریحی

تعداد صفحه
267
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت در پرستاری

دارای 15% تخفیف  

کتاب مدیریت در پرستاری

این کتاب تلفیقی از اکثر کتب مدیریت پرستاری به انضمام سوالاتی چهارگزینه ای در این زمینه جهت مرور نکات فراگرفته شده می باشد. همچنین با توجه به اهمیت مباحث مدیریت پرستاری و مفاهیم پیش نیاز و برای درک بهتر، در فصول مختلف کتاب، مواردی از محتوا به سبک های محتلف تکرار گردیده است.

کتاب مدیریت در پرستاری

فهرست مطالب

فصل1: اخلاق در پرستاری و مامائی

فصل2: نظریه های مدیریت

فصل3: نگرش سیستمی (نگرش نظام گرا)

فصل4: برنامه ریزی

فصل5: مشکل گشائی و تصمیم گیری

فصل6: سازماندهی

فصل7: هدایت و کنترل

فصل8: رهبری و مدیریت

فصل9: انگیزش

فصل10: فرایند تامین نیروی انسانی در پرستاری و مامائی

فصل11: بودجه بندی

فصل12: استاندارد فعالیت های پرستاری

فصل13: مصاحبه و مشاوره

فصل14: تغییر

فصل15: مفهوم مدیریت زمان

فصل16: تشکیل گروه های کاری

فصل17: محیط

فصل18: آموزش و پرورش نیرو انسانی

فصل19: ارتباطات

فصل20: مدیریت ریسک

فصل21: قوانین انظباطی و حقوقی در پرستاری

نمونه سوالات

منابع