1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3
جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3

جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3

کد کتاب 107277

کتاب جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3

ویراستاران: دکتر اشرف آل یاسین - دکتر شاداب راستا دکوچسفهانی - دکتر سمیه مراد پناه

تحت نظارت: دکتر اشرف آل یاسین

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3

دارای 5% تخفیف  

کتاب جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3

کتاب های مرتبط با جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد3