1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1
جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1

جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1

کد کتاب 107275

کتاب جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1

ویراستاران: دکتر اشرف آل یاسین - دکتر فاطمه فخار مقدم - دکتر سمیه مراد پناه

تحت نظارت: دکتر اشرف آل یاسین

تعداد صفحه
490
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1

دارای 5% تخفیف  

کتاب جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1

کتاب های مرتبط با جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد1