1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق
تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

کد کتاب 100727

کتاب تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

دارای 10% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

کتاب تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل

فهرست مطالب

  1. جراحی توراکس و ریه ها
  2. ترمینولوژی مربوط به سیستم تنفسی
  3. بیماری های مربوط به توراکس
  4. توجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخیصی در اعمال جراحی توراکس
  5. وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی توراکس
  6. برش های توراکس

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند