1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. اتاق عمل
 4. تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق
تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق جامعه نگر
تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق جامعه نگر جامعه نگر  

تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق

کد کتاب 100727

کتاب تکنولوژی جراحی توراکس  قلب و عروق

طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق

دارای 20% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

کتاب تکنولوژی جراحی تورکس، قلب و عروق

طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل

فهرست مطالب

 1. جراحی توراکس و ریه ها
 2. ترمینولوژی مربوط به سیستم تنفسی
 3. بیماری های مربوط به توراکس
 4. توجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخیصی در اعمال جراحی توراکس
 5. وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی توراکس
 6. برش های توراکس

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند