1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. درسنامه سمیولوژی مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار همراه با DVD
درسنامه سمیولوژی مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار همراه با DVD

درسنامه سمیولوژی مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار همراه با DVD

کد کتاب 107263

کتاب درسنامه سمیولوژی

مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار

همراه با DVD

تعداد صفحه
186
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید درسنامه سمیولوژی مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار همراه با DVD

دارای 5% تخفیف  

کتاب درسنامه سمیولوژی مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار همراه با DVD

کتاب های مرتبط با درسنامه سمیولوژی مهارت های لازم برای شرح حال گیری و چگونگی برخورد با بیمار همراه با DVD