1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری
نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری

نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری

کد کتاب 107258

کتاب نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری

با همکاری: دکتر شهاب رحیم پور - دکتر محمد طاهر - دکتر سید مهدی موسویان

با نظارت: دکتر بیژن شهبازخانی - دکتر نادر روشن - دکتر نجمه آل طاها

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری

دارای 10% تخفیف  

کتاب نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری

کتاب های مرتبط با نیم نگاهی به اندوسونوگرافی مداخله ای پانکرتوبیلیاری