1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396
پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396

پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396

کد کتاب 107253

کتاب پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396

تحت نظارت: دکتر جمشید اردنی اول

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396

کتاب های مرتبط با پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آزمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1396