1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری
مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری آکادمی استخدامی
مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری آکادمی استخدامی آکادمی استخدامی  

مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری

کد کتاب 107249

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری

بر اساس منابع جدید آزمون های استخدامی وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمارستان های خصوصی

تعداد صفحه
569
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی هوشبری

فهرست مطالب

حقوق اساسی

پاسخنامه

حقوق اساسی

پاسخنامه

تست هوش و توانمندی های عمومی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

فناوری اطلاعات

پاسخنامه

تخصصی

آناتومی

پاسخنامه

فیزیولوژی

پاسخنامه

بیماری شناسی

بیوشیمی

پاسخنامه

اصول و روش بیهوشی

پاسخنامه

تخصصی مراقبت های ویژه

پاسخنامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند