1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل
مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل آکادمی استخدامی

مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل

کد کتاب 107245

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل

بر اساس منابع جدید آزمون های استخدامی وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمارستان های خصوصی

تعداد صفحه
493
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل

فهرست مطالب

اطلاعات عمومی

حقوق اساسی

پاسخنامه

حقوق اساسی

پاسخنامه

تست هوش و توانمندی های عمومی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ریاضی آمار مقدماتی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

فناوری اطلاعات

پاسخنامه

تخصصی

آناتومی

پاسخنامه

فیزیولوژی

پاسخنامه

بیوشیمی

پاسخنامه

اتاق عمل

پاسخنامه

کتاب های مرتبط با مرجع کامل آزمون های استخدامی اتاق عمل

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند