1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار
مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار آکادمی استخدامی
مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار آکادمی استخدامی آکادمی استخدامی  

مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

کد کتاب 107244

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

بر اساس منابع جدید آزمون های استخدامی، ادارات، بانک ها، سازمان ها، شرکت ها، نهادها، وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمارستان های دولتی و خصوصی

درسنامه - نکته - آزمون

تعداد صفحه
195
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

فهرست مطالب

توان ها و مسایل جبری و کسری

لگاریتم

تابع و انواع آن

الگو و دنباله:

آمار و مدلسازی:

تعاریف و مفاهیم

احتمال و مجموعه ها و ترکیبات:

آنالیز ترکیبی

ماتریس

ضمیمه

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند