1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا
آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا

آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا

کد کتاب 107233

کتاب آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا

تعداد صفحه
72
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا

دارای 5% تخفیف  

کتاب آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا

کتاب های مرتبط با آموزش پایه احیاء بیمار در شرایط اورژانس همراه با ویدئوهای انجمن بیماری قلب آمریکا