1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016
مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016

مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016

کد کتاب 107221

کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016

ویراستار: دکتر علی بیداری

تعداد صفحه
240
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016

کتاب های مرتبط با مجموعه ترجمه و تلخیص رفرنس های دانشنامه طب اورژانس آسیب های محیطی تینتینالی 2016

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند