1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. اتاق عمل
 4. تکنولوژی جراحی اعصاب
تکنولوژی جراحی اعصاب جامعه نگر
تکنولوژی جراحی اعصاب جامعه نگر جامعه نگر  

تکنولوژی جراحی اعصاب

کد کتاب 100722

کتاب تکنولوژی جراحی اعصاب

طبق سر فصل دروس کارشناسی اتاق عمل

تعداد صفحه
148
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی اعصاب

دارای 10% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی اعصاب

کتاب تکنولوژی جراحی اعصاب

 1. آناتومی
 2. ترمینولوژی
 3. پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاب
 4. اقدامات تشخیصی در نوروسرجری
 5. تجهیزات و وسایل مورد استفاده نوروسرجری
 6. جراحی های مغزی
 7. جراحی های اسپاینال
 8. جراحی های اعصاب محیطی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند