1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

کد کتاب 107209

کتاب مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

 

تعداد صفحه
362
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

دارای 10% تخفیف  
مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

کتاب مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

مرجع درسی برنامه آموزش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه مصوب وزارت بهداشت دی ماه 1398

 

کتاب مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت

 

کتاب های مرتبط با مبانی برنامه ریزی، اجرا، و ارزشیابی برنامه های ارتقاء سلامت