1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی
مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی جامعه نگر

مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی

کد کتاب 107203

کتاب مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی

تعداد صفحه
122
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی

بیان مفهوم و ضرورت مشارکت های دولتی خصوصی

 بیان انواع الگوهای مشارکت و نحوه شکل گیری و توسعه این گونه مشارکت ها

 معرفی گزینه های مشارکت بخش خصوصی در بیمارستان

 معرفی تجارب برخی کشورهای موفق و پیشگام در این زمینه

کتاب های مرتبط با مشارکت های دولتی - خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی