1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته
احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته جامعه نگر
احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته جامعه نگر جامعه نگر  

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

کد کتاب 107201

کتاب احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

تعداد صفحه
44
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

دارای 20% تخفیف  

کتاب احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

بر اساس منابع جدید

 مشتمل بر دو بخش اصلی پایه و پیشرفته

 برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند