1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389

مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389

کد کتاب 107198

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389

شامل کلیه سوالات آزمون با پاسخ تشریحی و ذکر محل پاسخ در مراجع

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389

دارای 3% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و چهارم مرداد 1389