1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392

مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392

کد کتاب 107194

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392

شامل کلیه سوالات آزمون با پاسخ تشریحی و ذکر محل پاسخ در مراجع

تعداد صفحه
104
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392

دارای 3% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره بیست و هفتم تیر 1392