1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397

مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397

کد کتاب 107188

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397

شامل کلیه سوالات آزمون با پاسخ تشریحی و ذکر محل پاسخ در مراجع

تعداد صفحه
123
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397

دارای 10% تخفیف  
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی دوره سی و دوم تیر 1397