1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری در بهداشت روان
پرستاری در بهداشت روان

پرستاری در بهداشت روان

کد کتاب 107183

کتاب پرستاری در بهداشت روان

تعداد صفحه
332
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری در بهداشت روان

دارای 10% تخفیف  

کتاب پرستاری در بهداشت روان

بیان شیوا و آسان مطالب

 بر اساس سرفصل آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 مرجعی کاربردی برای دانشجویان پرستاری و گروه های پزشکی، پرسنل بالینی و اعضای هیأت علمی

 طبق آخرین منابع پرستاری، روانشناسی، روانپزشکی، مقالات علمی چند سال اخیر و با توجه به گایدلاین های موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کتاب پرستاری در بهداشت روان

 بر اساس سرفصل آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 مرجعی کاربردی برای دانشجویان پرستاری و گروه های پزشکی، پرسنل بالینی و اعضای هیأت علمی

 طبق آخرین منابع پرستاری، روانشناسی، روانپزشکی، مقالات علمی چند سال اخیر و با توجه به گایدلاین های موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کتاب پرستاری در بهداشت روان

فصل 1 :  بهداشت و سلامت روان

فصل 2 : انسان و ماهیت انسانی

فصل 3 :  نیاز های انسانی

فصل 4 : انگیزه و انگیزش

فصل 5 :  خود و خودپنداره

فصل 6 :  مذهب و سلامت روان

فصل 7 : استرس

فصل 8 :  مکانیسم های دفاعی

فصل 9 : مقابله و راهبردهای مقابله ای

فصل 10 :  بحران

فصل 11 :  ارتباط و ارتباط درمانی

فصل 12 :  بررسی و معاینهی سلامت روان، علائم و نشانه شناسی

فصل 13 :  محیط و محیط درمانی

فصل 14 : پرستاری در روان

فصل 15 :  فرایند پرستاری در بهداشت روان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند