1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جلد 9 جراحی توراکس، قلب و عروق
السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جلد 9  جراحی توراکس، قلب و عروق جامعه نگر
السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جلد 9  جراحی توراکس، قلب و عروق جامعه نگر جامعه نگر  

السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جلد 9 جراحی توراکس، قلب و عروق

کد کتاب 107180

کتاب السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جراحی توراکس، قلب و عروق جلد9

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جلد 9 جراحی توراکس، قلب و عروق

دارای 8% تخفیف  

کتاب السکاندر مراقبت از بیمار در جراحی جلد 9  جراحی توراکس، قلب و عروق

 اشاره به تمامی جنبه های کاربردی مربوط به جراحی ها و مراقبت های مربوط به آن ها

دسته بندی مناسب مطالب

 استفاده از تصاویر گویا جهت درک بهتر مفاهیم

 مورد استفاده برای تمامی دانشجویان اتاق عمل، پزشکی، پرستاری و بیهوشی