1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. هماتولوژی/ بانک خون
  4. ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی
ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی اندیشه رفیع
ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی

کد کتاب 107167

کتاب ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی

تعداد صفحه
548
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی

دارای 20% تخفیف  

کتاب ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی

فصل1: خونسازی

فصل2: ارتروپوئز و جنبه های عمومی آنمی

فصل3: آنمی های هیپوکرومیک

فصل4: افزایش بار آهن

فصل5: آنمی های مگالوبلاستیک و دیگر ماکروسیستیک

فصل6: آنمی های همولیتیک

فصل7: ناهنجاری های ژنتیکی هموگلوبین

فصل8: گلبول های سفید بخش 1: کرانولوسیت ها، منوسیت ها و اختلالات خوش خیم آنها

فصل9: گلبول های سفید بخش 2: لنوفسیت ها، و اختلالات خوش خیم آنها

فصل10: طحال

فصل11: اتیولوژی و ژنتیک بدخیمی های هماتولوژیک

فصل12: مدیریت بدخیمی های هماتولوژیک

فصل13: لوسمی میلوئیدی حاد

فصل14: لوسمی نیلوئیدی مزمن

فصل15: بیماری هی میلوپرولیفراتیو

فصل16: سندرم های میلودیپلاستیک

فصل17: لوسمی لنفوبلاستیک حاد

فصل18: لوسمی های لنفوئیدی مزمن

فصل19: لنفوم هوچکین

فصل20: لنفوم غیرهوچکین

فصل21: میلوم مولتیپل و نئوپلاسم های پلاسماسلی مربوطه

فصل22: آنمی آپلاستیک و نارسایی مغز استخوان

فصل23: پیوند سلول بنیادی خونساز

فصل24: پلاکت ها، انقاد خون و هموستاز

فصل25: اختلالات خونریزی دهنده ایجاد شده به وسیله ناهنجاری های عروقی و پلاکتی

فصل26: اختلالات مقعدی

فصل27: ترومبوز 1: بیماریزایی و تشخیص

فصل28: ترومبوز2: درمان

فصل29: تغییرات هماتولوژیک (خون شناختی) در بیماری های سیستمیک

فصل30: تزریق خون (انتقال خون)

فصل31: خون شناسی دوران بارداری و نوزادی

ضمیمه: طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی برا تومورهای هماتوپوئیتیک و بافت های لنفوئیدی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند