1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)
آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی) جامعه نگر

آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)

کد کتاب 107153

کتاب آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)

تعداد صفحه
293
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)

دارای 10% تخفیف  

کتاب آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)

مطابق با سر فصل دروس کارشناسی مامایی

با تاکید بر آناتومی ناحیه لگن و پرینه، و مطالب بالینی مربوط به این ناحیه

سادگی و روانی مطالب جهت درک آسان تر مفاهیم

استفاده از تصاویر با کیفیت و متعدد آناتومیکی

کتاب آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)

بخش اول: آناتومی 1

 فصل1: مقدمات آناتومی

 فصل2: اندام فوقانی

 فصل3: اندام تحتانی

 فصل4: سر و گردن

بخش دوم: آناتومی 2

 فصل5: قفسه سینه

 فصل6: شکم

 فصل7: لگن و پرینه

 فصل8: اعصاب

کتاب های مرتبط با آناتومی برای مامایی(طبق سر فصل دروس کارشناسی مامایی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند