1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور
هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور پروانه دانش
هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور پروانه دانش پروانه دانش  

هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

کد کتاب 100714

 کتاب هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

تعداد صفحه
72
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

دارای 10% تخفیف  

 کتاب هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

تمامی آنچه باید در ارتباط با مبحث فارماکولوژی برای آزمونهای دستیاری و پیش کارورزی بدانید

مجموعه ای از مهمترین نکات، الگوریتم ها و جدول ها

مجموعه ای کامل برای مرور سریع مطالب و ارتباط دادن آنها به هم

 کتاب هفته آخر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

مقدمات فارماکولوژی

داروهای اتونوم

داروهای قلبی و عروقی

داروهای موثر بر عضلات صاف

داروهای موثر بر سیستم عصبی

داروهای ضد میکروبی

داروهای اندوکرین

سایر داروها

توکسیکولوژی

تداخل های دارویی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند