1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی
ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی

ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی

کد کتاب 107011

کتاب ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی

با همکاری: دکتر مهدی رهبر و دکتر سید رضا خسروانی

تعداد صفحه
336
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی

دارای 3% تخفیف  

کتاب ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی

کتاب ترمیم دندان های درمان ریشه شده مبانی تکنیک های بالینی

فصل1: درمان ریشه و اهمیت ترمیم های تاجی در پیش آگهی درازمدت آن

فصل2: ملاحظات بیومکانیک در ترمیم دندان های درمان ریشه شده

فصل3: ارزیابی اولیه و ملاحظات طرح درمان دندان های درمان ریشه شده

فصل4: ترمیم موقت دندان های درمان ریشه شده

فصل5: انواع پست

فصل6: عوامل موثر بر انتخاب نوع پست و موفقیت آن

فصل7: اصول و موارد تجویز پست

فصل8: دستورالعمل های بالینی کاربرد پست ها

فصل9: طرح درمان ترمیم نهایی یاک دندان درمان ریشه شده

فصل10: ترمیم آمالگام کراون برای دندان های درمان ریشه شده خلقی

فصل11: ترمیم های ادهزیو دندان های درمان ریشه شده

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند