1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

کد کتاب 100070

کتاب IQB باکتری شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی

تعداد صفحه
482
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786004221368
قطع
وزیری
نوبت چاپ
ششم

خرید باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

دارای 17% تخفیف  

کتاب IQB باکتری شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی

ویژه داوطلبان آزمون های علوم پایه، کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت ، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی

همراه با پاسخنامه تشریحی

کتاب IQB باکتری شناسی

  • اولین و هوشمندترین بانک آزمون با تفکر و طراحی دکتر خلیلی
  • اولین و کاملترین بانک سوالات مقاطع: دکتری ارشد. بورد. ارتقاء. علوم پایه. کارشناسی
  • جمع آوری کلیه سوالات به صورت موضوعی از سال 1364 تا 1398 از وزارت بهداشت . وزارت علوم . تربیت مدرس . دانشگاه آزاد
  • پاسخ به کلیه سوالات توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه و نفرات برتر phd کشور
  • صرفه جویی در هزینه و زمان

کتاب IQB باکتری شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی

بخش 1: عمومی

فصل اول : تاریخچه و شناخت میکروار گانیسم ها و طبقه بندی باکتری ها

فصل دوم : مورفولوژی و جزئیات ساختمانی باکتری ها

فصل سوم : متابولیسم باکتری ها

فصل چهارم: ژنتبک باکتری ها

فصل پنجم : آنتی بیوتبک ها

فصل ششم : استرلیزاسیون و ضد عفونی

فصل هفتم : مکانیسم های بیماری زایی باکتری ها

فصل هشتم : فلور میکروبی طبیعی بدن انسان

بخش 2: باکتری شناسی سیستماتیک

فصل اول : کوکسی های گرم مثبت هوازی اختیاری

فصل دوم : کوکسی های گرم منفی هوازی

فصل سوم : کورینه باکتریوم ها . لیستریا . اریزیپلوتریکس . اکتینومیست ها . نوکاردیا

فصل چهارم : باسیلوس ها

فصل پنجم : باکتری های بی هوازی

فصل ششم : کلستریدیوم ها

فصل هفتم : پاستورلا . اکتینوباسیلوس . هموفیلوس

فصل هشتم : انتروباکتریاسه ( باسیل های گرم منفی روده ای )

فصل نهم : ویبریوناسه و آئروموناس

فصل دهم : مایکوباکتریوم ها

فصل یازدهم : باستیل های گرم منفی غیر تخمیری

فصل دوازدهم : کو کوباسیل های گرم منفی هوازی

فصل سیزدهم : کمپیلوباکنر و آر گوباکتر

فصل چهاردهم : هلیکوباکتر

فصل پانزدهم : اسپیروکتال ها

 فصل شانزدهم : لژیونلا و سایر باکتری های گرم منفی

فصل هفدهم : کلامیدیاها

فصل هجدهم : ریکتنزیاها

فصل نوزدهم : مایکوپلاسما

ضمائم: کنکور سال 96-97و98 ( کارشناسی ارشدو دکتری ) به صورت فصل بندی شده

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند