1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه و تلخیص بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 میلر2020 فصول 76،46،45،29

ترجمه و تلخیص بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 میلر2020 فصول 76،46،45،29

کد کتاب 106961

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 فصول 76،46،45،29

تعداد صفحه
177
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه و تلخیص بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 میلر2020 فصول 76،46،45،29

دارای 10% تخفیف  
ترجمه و تلخیص بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 میلر2020 فصول 76،46،45،29

کتاب ترجمه و تلخیص بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 میلر2020 فصول 76،46،45،29

علم بیهوشی بطور چشمگیری در حال پیشرفت است و خوشبختانه در کشور ما نیز دردهه اخیر تحولات زیادی در این عرصه بوجود آمده است. از جمله منابع ارزشمند در دسترس دراین علم نوین کتاب بیهوشی تالیف دکتر میلر و همکاران وی می باشد که مرجع آموزش و امتحانات تخصصی بیهوشی در کشور است و به تازگی چاپ هشتم آن جهت فراگیری در دسترس همکاران عزیز دستیار رشته بیهوشی قرار گرفته است و نسبت به چاپ قبلی تغییرات زیادی داشته است و از وسعت علمی بیشتری برخوردار است. این کتاب ترجمه پنج فصل از فصول کتاب میلر است که شامل مباحث بی حس کننده های موضعی، بیهوشی اسپاینال و اپی دورال، بلوک اعصاب محیطی، بلوک اعصاب با استفاده از سونوگرافی و بلوک اعصاب محیطی در اطفال می باشد. البته فراگیری و خواندن این مطالب به زبان انگلیسی که زبان علمی رشته پزشکی می باشد به کلیه دوستان و همکاران عزیز توصیه می شود و این ترجمه فقط جهت سهولت یادگیری و تسریع روند مطالعه و آماده سازی برای امتحانات دستیاری ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل29: بی حس کننده های موضعی

فصل45: بیهوشی اسپاینال، اپی دورال و کودال

فصل46: بلوک اعصاب محیطی و استفاده از سونوگرافی برای بیهوشی منطقه ای

فصل76: بیهوشی موضعی در اطفال

کتاب های مرتبط با ترجمه و تلخیص بی حس کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی جلد10 میلر2020 فصول 76،46،45،29