1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. ژنتیک در دندانپزشکی جنبه های ژنتیکی و بالینی ناهنجاری های فک و صورت
ژنتیک در دندانپزشکی جنبه های ژنتیکی و بالینی ناهنجاری های فک و صورت رویان پژوه
ژنتیک در دندانپزشکی جنبه های ژنتیکی و بالینی ناهنجاری های فک و صورت رویان پژوه رویان پژوه  

ژنتیک در دندانپزشکی جنبه های ژنتیکی و بالینی ناهنجاری های فک و صورت

کد کتاب 106949

کتاب ژنتیک در دندانپزشکی جنبه های ژنتیکی و بالینی ناهنجاری های فک و صورت

زیرنظر:

دکتر پویان امینی شکیب

دکتر جواد توکلی بزاز

تعداد صفحه
248
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ژنتیک در دندانپزشکی جنبه های ژنتیکی و بالینی ناهنجاری های فک و صورت

دارای 3% تخفیف