1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته
پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته رویان پژوه
پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته رویان پژوه رویان پژوه  

پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته

کد کتاب 106947

کتاب پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته

دارای 10% تخفیف  

کتاب پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی و رشته های وابسته

این کتاب، به عنوان یک کتاب مرجع جهت پیداکردن معانی اجزای واژه‌های پزشکی و رشته‌های وابسته یعنی پیشوندها و پسوندها می‌تواند توسط اساتید معظم و دانشجویان محترم مورد استفاده قرار بگیرد.