1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. تصمیم گیری های بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

تصمیم گیری های بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

کد کتاب 106936

کتاب تصمیم گیری های بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

مبتنی بر معتبرترین شواهد علمی

مجموعه مقالات مروری نظام مند از مطالعات کنترل شده تصادفی

کتابخانه کاکرین

تعداد صفحه
414
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تصمیم گیری های بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

دارای 10% تخفیف  
تصمیم گیری های بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

کتاب های مرتبط با تصمیم گیری های بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد