1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول
DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول رویان پژوه
DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول رویان پژوه رویان پژوه  
DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول رویان پژوه رویان پژوه  
DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول رویان پژوه رویان پژوه  

DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول

کد کتاب 106914

کتاب DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018

همراه با ضمیمه فصول 24 و 3

همراه با مرور فوری

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018 همراه با ضمیمه فصول

دارای 10% تخفیف  

کتاب DSQ سوالات تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک فالاس 2018

کتاب مشتمل بر 7 فصل از کتاب فالاس 2018 بوده و فصول اندوکاردیت عفونی، بیماری‌های ایسکمیک قلب، بیماری‌های کلیوی، دیابت ملیتوس، نارسایی آدرنال، بیماری‌های تیروئید و مسائل سلامت زنان را دربرمی‌گیرد. این کتاب شامل سوالات تالیفی فصول منتخب برای آزمون به همراه نکات و مرور فوری این بخش‌ها می‌باشد.

مقدمه

سوالات فصل2: اندوکاردیت عفونی

سوالات فصل4: بیماری های ایسکمیک قلب

سوالات فصل12: بیماری های کلیوی

سوالات فصل14: دیابت ملیتوس

سوالات فصل15: نارسایی آدرنال

سوالات فصل16: بیماری های تیروئید

سوالات فصل17: مسائل سلامت زنان

پاسخنامه فصل2: اندوکاردیت عفونی

پاسخنامه فصل4: بیماری های ایسکمیک قلب

پاسخنامه فصل12: بیماری های کلیوی

پاسخنامه فصل15: نارسایی آدرنال

پاسخنامه فصل16: بیماری های تیروئید

پاسخنامه فصل17: مسائل سلامت زنان

مرور فوری فصل2: اندوکاردیت عفونی

مرور فوری فصل4: بیماری های ایسکمیک قلب

مرور فوری فصل12: بیماری های کلیوی

مرور فوری فصل14: دیابت ملیتوس

مرور فوری فصل15: نارسایی آدرنال

مرور فوری فصل16: بیماری های تیروئید

مرور فوری فصل17: مسائل سلامت زنان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند