1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. خواص زیست مواد دندانی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی
خواص زیست مواد دندانی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی رویان پژوه
خواص زیست مواد دندانی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی رویان پژوه رویان پژوه  
خواص زیست مواد دندانی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی رویان پژوه رویان پژوه  

خواص زیست مواد دندانی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی

کد کتاب 106903

کتاب خواص زیست مواد دندانی

شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خواص زیست مواد دندانی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی

دارای 12% تخفیف  

کتاب خواص زیست مواد معدنی شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی

زیست مواد دندانی علمی بین رشته‌ای است برگرفته از علوم پایه، پزشکی و دندانپزشکی، فنی و مهندسی، بنابراین، متخصصین رشته‌های مختلف با پیشــینه‌های علمی متفاوت میبایست بتوانند، با درک صحیحی از سایر علوم مرتبط، به صورت گروهی و جمعی فعالیت نمایند تا در اثر این هم افزایی، فعالیت جمعی آنها مثمر ثمر واقع شود. در این کتاب ســعی شده مفاهیم اصلی و بنیادین از علوم مختلف به زبانی ساده اما به صورت علمی و دقیق برای مخاطبین تبیین گردد.