1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 تک جلدی
میکروب شناسی پزشکی جاوتز  2019 تک جلدی اندیشه رفیع
میکروب شناسی پزشکی جاوتز  2019 تک جلدی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
میکروب شناسی پزشکی جاوتز  2019 تک جلدی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 تک جلدی

کد کتاب 100069

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 تک جلدی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 تک جلدی

دارای 20% تخفیف  

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز  2019 جلد 1و2

بخش اول : کلیات میکروب شناسی

بخش دوم : ایمنی شناسی

بخش سوم : باکتری شناسی

بخش چهارم : ویروس شناسی

بخش پنجم : قارچ شناسی

بخش ششم : انگل شناسی

بخش هفتم : میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلینیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند