1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019

کد کتاب 100069

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019

دارای 5% تخفیف  

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز  2019 جلد 1و2

بخش اول : کلیات میکروب شناسی

بخش دوم : ایمنی شناسی

بخش سوم : باکتری شناسی

بخش چهارم : ویروس شناسی

بخش پنجم : قارچ شناسی

بخش ششم : انگل شناسی

بخش هفتم : میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلینیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند