1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. جراحی های پری اپیکال2 راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه

جراحی های پری اپیکال2 راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه

کد کتاب 106887

کتاب جراحی های پری اپیکال2

راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه

تعداد صفحه
124
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید جراحی های پری اپیکال2 راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه

دارای 10% تخفیف  
جراحی های پری اپیکال2 راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه

کتاب های مرتبط با جراحی های پری اپیکال2 راهکارهای تشخیص و درمان ضایعات انتهای ریشه