1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. تاریخچه جراحی دهان فک و صورت ایران

تاریخچه جراحی دهان فک و صورت ایران

کد کتاب 106882

کتاب تاریخچه جراحی دهان فک و صورت ایران

با گذری بر تاریخ دندانپزشکی نوین کشور

تعداد صفحه
344
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تاریخچه جراحی دهان فک و صورت ایران

دارای 10% تخفیف  

کتاب تاریخچه جراحی دهان فک و صورت ایران

جراحی فک و صورت یکی از شاخه‌های تاریخ پزشکی است که تاکنون در ایران به آن پرداخته نشده بود. جراحی فک و صورت در ایران بیش از آنچه که پیدا است و تاکنون گفته شده است پیشینه دارد و از اولین رشته‌های تخصصی در ایران و اولین رشته تخصصی دندانپزشکی ایران می‌باشد. گرچه با گذشت زمان و نپرداختن به آن، این پیشینه از دیدها پنهان مانده و نامشخص‌تر شده تا جایی که هر کسی درباره آن به داستان سرایی می‌پردازد و رشته‌های دیگر یا افرادی خاص برای منافع شخصی می‌خواهند بخشی از این تاریخ را به نفع خود مصادره نمایند. به همین خاطر پرداختن به این تاریخ اهمیت بسزایی در شناساندن این رشته به متخصصان و دستیاران آن و نیز شناساندن جایگاه و اهمیت رشته به دیگر اشخاص و رشته‌ها پیدا کرده است. در این کتاب سعی شده به تمامی ابعاد تاریخ جراحی در ایران پرداخته شود.

کتاب های مرتبط با تاریخچه جراحی دهان فک و صورت ایران