1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

کد کتاب 106876

کتاب DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

دارای 10% تخفیف  
DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

کتاب DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

در این کتاب سعی شده تا با پوشش دادن کلیه مباحث مهم، خوانندگان بتوانند سنجش مناسبی از خود بعمل آورند. در هر فصل ابتدا تست های تالیفی قرار گرفته و به دنبال آنها تست های آزمون دستیاری مرتبط با همان فصل از کتاب که طی پنج دوره گذشته مطرح شده اند قرار گرفته است. پاسخ تشریحی جهت جمع بندی نهایی برای دانشجویان و فراگیران از مزایای این کتاب شمرده می شود.

کتاب های مرتبط با DSQ مجموعه سوالات جراحی دهان فک و صورت پترسون 2019

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند