1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما
صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما رویان پژوه
صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما رویان پژوه رویان پژوه  
صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما رویان پژوه رویان پژوه  
صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما رویان پژوه رویان پژوه  

صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما

کد کتاب 106846

کتاب صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما

همراه با CD

تعداد صفحه
96
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما

دارای 3% تخفیف  

کتاب صدمات دندانی ناشی از ضربه کتاب راهنما

این کتاب شامل جنبه‌های جدیدی از شناخت ضرباتی است که منجر به صدمات دندانی می‌شوند و همچنین مواد دندانی نوین که در این راستا به کار می‌آیند. این کتاب شامل توصیف صدمات به بافت نرم در اثر ضربه است و همچنین نشان می‌دهند که چگونه برداشتن تاج و باقی گذاشتن ریشه دندانهای قدامی انکیلوز در نوجوانان، می‌تواند فضای آلوئولی را برای انجام ایمپلنت و یا پروتزهای مناسب همچنین، بخش‌های جدید مشکلاتی را که ممکن است در زمینه‌ی پیش بینی بهبود وضعیت پالپ یا بافت‌های پشتیبان دندان پیش بیاید، مشخص می‌کند.