1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک 2019
Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 رویان پژوه
Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 رویان پژوه رویان پژوه  

Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک 2019

کد کتاب 106839

کتاب Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک - پینکهام 2019

تعداد صفحه
383
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک 2019

دارای 12% تخفیف  

کتاب Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک - پینکهام 2019

کتاب Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک 2019

این کتاب خلاصه شده، مجموعه ای از تمامی نکات کتاب "دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی جلد1و2 است و سعی شده در عین حفظ مطالب کتاب به گونه ای نوشته شود که فهم مطالب برای خوانندگان کتاب آسان و روان باشد و همچنین سعی شده تا خواننده با نحوه طراحی آزمون های دستیاری، ارتقا و بورد تخصصی آشنا شود و برای این منظور قسمت هایی از کتاب که در آزمون های قبلی مورد سوال قرار گرفته است با خط کشیدن به زیر آن مطلب، مشخص شود. متن روان و ساده، این اثر را به مرجعی مناسب برای مطالعه دانشجویان و همکاران گرامی و منبعی برای داوطلبین آزمون های دستیاری، ارتقا و بورد تخصصی تبدیل کرده است.

کتاب Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک - پینکهام 2019

فصل1: مبانی دندانپزشکی کودکان

فصل2: تضخیص افتراقی ضایعات دهانی

فصل3: آنومالی های دنتیشن در حال تکامل

فصل4: بیماری های موضعی و سیستمیک

فصل5: شکاف لب و کام

فصل6: فیزیولوژی کودکان

فصل7: ارزیابی و مدیریت درد

فصل8: کنترل درد: آرام بخش

فصل9: آنتی میکروبیال

فصل10: اورژانس ها

فصل11: دندانپزشکی اجتماعی

فصل12: پوسیدگی اجتماعی

فصل13: دینامیک تغییرات

فصل14: معاینه، تخشیص و طرح درمان

فصل15: پیش گیری از بیماری دندانی (0 تا 3 سال)

فصل16: تروما در دنتیشن شیری

فصل17: بیماری ها و سندرم های ژنتیکی مادرزادی

فصل18: دینامیک تغییرات (3 تا 6 سالگی: پیش دبستانی)

فصل19: معاینه، تشخیص و طرح درمان

فصل20: پیشگیری 3 تا 6 سال

فصل21: مواد دندانی

فصل22: ترمیمی

فصل23: پالپ تراپی دندان های شیری

فصل24: کنترل رفتاری در دندانپزشکی کودکان

فصل25: مشکلات پریودنتال در کودکان و نوجوانان

فصل26: فضا نگه دار (SM) در دنتیشن شیری

فصل27: عادات دهانی

فصل28: درمان ارتودنسی در دنتیشن شیری

فصل29: جراحی دهان در کودکان

فصل30: دینامیک تغییرات (6 تا 12 سالگی)

فصل31: معاینه، تشخیص، طرح درمان

فصل32: پیشگیری از بیماری دندانی (کودکن 6 تا 12 سال)

فصل33: پیت و فیشورسیلانت

فصل34: پالپ تراپی دندان های دائمی جوان

فصل35: ترومای دندانی در دنتیشن دائمی جوان

فصل36: مشکلات ارتودنتیک

فصل37: دینامیک تغییرات

فصل38: معاینه، تشخیص، طرح درمان

فصل39: پیشگیری

فصل40: دندانپزشکی ترمیمی زیبایی در نوجوان

فصل41: دندانپزشکی ورزشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند