1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. GPS نکات طلایی پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت
GPS نکات طلایی پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت رویان پژوه
GPS نکات طلایی پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت رویان پژوه رویان پژوه  

GPS نکات طلایی پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت

کد کتاب 106787

کتاب GPS نکات طلایی پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت

تعداد صفحه
92
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید GPS نکات طلایی پروتزهای پارسیل متحرک کلینیکی استوارت

دارای 10% تخفیف  

این کتاب یکی از معتبرترین کتاب های مرتبط به پروتزهای متحرک پارسیل است که در تمام دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. حجم بالای کتاب اصلی باعث شده تا مطالب مهم در قالب نکات طلایی گردآوری شود. نکات مهم و ضروری در عین وفاداری کامل به کتاب مرجع از ویژگی‌های بارز این مجموعه می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل1: مقدمه و طبقه بندی

فصل2: اتصال دهنده های اصلی و فرعی، رست ها و جایگاه های رست

فصل3: نگهدارنده های مستقیم و غیر مستقیم و جایگزین های دندانی

فصل4: اصول مکانیکی مرتبط با پروتز های پارسیل متحرک

فصل5: اولین جلسه تشخیصی

فصل6: دومین جلسه تشخیصی

فصل7: سروی و طراحی

فصل8: پروتز های پارسیل متحرک دارای I-بار

فصل9: پروتز های متحرک (IA) Implant-assisted

فصل10: آماده سازی دهان و کست نهایی

فصل11: مراحل لابراتوری و ساخت ساخت اسکلت فلزی

فصل12: نشاندن فریم ورک

فصل13: روش های قالبگیری خاص در پروتز های پارسیل متحرک Tooth tlssue support

فصل14: برقراری روابط اکلوزال

فصل15: آزمایش و تکمیل پروتز پارسیل

فصل16: تحویل پروتز پارسیل متحرک

فصل17: مشاهدات پس از تحویل

فصل18: نگهداری و ترمیم پروتز های پارسیل متحرک

فصل19: پروتز های بینابینی، انتقالی و درمانی

فصل20: سایر اشکال پروتز های پارسیل متحرک

فصل21: اتچمنت های پروتز های پارسیل متحرک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند