1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری در دندانپزشکی ایمپلنت ITI

مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری در دندانپزشکی ایمپلنت ITI

کد کتاب 106769

کتاب مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری در دندانپزشکی ایمپلنت ITI

تعداد صفحه
230
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری در دندانپزشکی ایمپلنت ITI

دارای 10% تخفیف  

کتاب مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری در دندانپزشکی ایمپلنت ITI

ایمپلنت های درمانی در سراسر جهان برای جایگزین دندان های از دست رفته به صورت رایج استفاده می شود.با گسترش شیوه های درمانی و افزایش تعداد کلینیسین های ارائه دهندهی درمان ایمپلنت، اطمینان از اینکه روش های درمانی مورد استفاده ، مطابق با بالاترین استاندارد های بالینی است، حائز اهمیت است. نحوه برخورد با موقعیت های کلینیکی متفاوت با تاکیید بر تشخیص دقیق، ایده های درمانی مبتی بر جلد 8، مبتنی بر شواهد و نتایج درمانی قابل پیشبینی با حداقل خطر، مورد بحث قرار گرفته است.بر شواهد در مورد منشا و درمان مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری را در اختیار کلینیسینها قرار می دهد.

کتاب های مرتبط با مشکلات بیولوژیک و سخت افزاری در دندانپزشکی ایمپلنت ITI